Dizajn schovaný
v myšlienkach.

Myšlienka je základom dizajnu. Niekedy viditeľná na prvý pohľad, inokedy schovaná hlbšie. Dizajn pomocou myšlienky dáva užívateľom viac ako iba pekný zhluk farieb a tvarov. Aj keď sami o tom ani netušia. Zamyslel si sa niekedy nad tým?

Prázdny

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED